sugtömningsloggaLänkbild Länk till Gas på deponi Länk till konstruktion Länk till ansvar Länk till finansiering

 

Vilken metanoxidationskapacitet kan vi förvänta oss av en fullskalig metanoxidationsanläggning?

Uppsatta målsättningar:

Forskningsresultat från lab och mätningar i fält på befintliga deponier är främst grundade med utgångspunkt från deponiförhållanden motsvarande ca 20 meter avfall och att deponin är relativt nyligen avslutad. För närvarande är nedanstående uppskattning den allmänt accepterade (Scheutz 2009);

Viktiga frågeställningar
  1. På vilka grunder bör vi installera metanoxidationsanläggningar? Svar »»
  2. Vilka mätningar och undersökningar behövs inför anläggning? Svar »»
  3. Hur ska drift och övervakning ske? Svar »»
  4. Vilken metanoxidationskapacitet kan vi förvänta oss av en fullskalig metanoxidationsanläggning? Svar »»

Tillbaka »»