sugtömningsloggaLänkbild Länk till Gas på deponi Länk till konstruktion Länk till ansvar Länk till finansiering

 

Samtal med Jerker Samuelsson om mätning av metan och speciellt FTIR-metoden

Den första filmen beskriver FTIR-metoden och hur den integrerar utsläppen från hela deponin. Vidare diskuteras topografins betydelse och påverkan från årstiderna.
 
Den andra filmen tillförlitligheten hos mätningarna och hur resultaten kan användas. Vidare diskuteras skillnaden på att mäta halter och flöde och konsten att få gasen till filtren.