sugtömningsloggaLänkbild Länk till Gas på deponi Länk till konstruktion Länk till ansvar Länk till finansiering

 

Några gränsvärden

Några svenska gränsvärden för utsläpp av metan från deponier finns inte annat än vid deponiförordningens krav på omhändertagande av gasen. I figuren nedan finns några gränsvärden från andra länder.

Vi ser i tabellen en viss gemenskap mellan framtagna maxnivåer. Däremot finns det, till exempel i Finland, inte nämnt med vilken metod mätning ska utföras. Ser vi på rapporteringskraven (PRTR) så föreslås det i en dansk artikel ett par lämpliga delsteg som kan vara intressanta att överföra till svenska deponier. Vi kan här konstatera att det saknas anvisningar för att släppa ut gas, om man inte väljer gasuppsamling.

Österrike har satt ett gränsvärde på utsläppta metanmängder från metanoxidationsanläggningar.

Gränsvärden för utsläpp av metangas