sugtömningsloggaLänkbild Länk till Gas på deponi Länk till konstruktion Länk till ansvar Länk till finansiering

 

Bakteriernas omvandlingsprocess

Metanets omvandling till koldioxid är en oxidationsprocess och denna process ger ett energiöverskott. Denna energi utnyttjas av de bakterier som har utvecklat enzymsystem för denna omvandling.

Omvandlingen sker i flera steg och det finns två varianter med olika funktion hos den första omvandlingen av metan till metanol.

Bakteriell omvandling av metan till koldioxid
Bakteriell omvandling av metan till koldioxid

Bacillus methanicus var den första metanoxiderande bakterien som beskrevs 1906 av Söhngen. Idag talar man om två huvudgrupper; Typ 1 och Typ 2 med ett stort antal arter i varje. Typ 1 använder ribulos monofosfat, RuMP, för att assimilera formaldehyd medan Typ 2 använder serin och kan fixera kväve.