sugtömningsloggaLänkbild Länk till Gas på deponi Länk till konstruktion Länk till ansvar Länk till finansiering

 

Metanoxidationsfönster

Ett metanoxidationsfönster är en anläggning där gasen samlas ihop och leds till ett mindre filter där förutsättningarna för oxidation av metanet kan optimeras. Då behöver inte ytan som filtret utgör bli så stor, vilket är en fördel om man har tillgång till en mindre mängd av ett lämpligare material.

 

Metanoxidationsfilter på hela deponiytan