sugtömningsloggaLänkbild Länk till Gas på deponi Länk till konstruktion Länk till ansvar Länk till finansiering

 

Metangas omvandlas till koldioxid

Metanets omvandling till koldioxid är en bakteriell process och bakteriernas arbetsförhållanden påverkar effektiviteten i omvandlingen. Viktiga faktorer är tillgången på metan, syre, vatten, näringsämnen och en för dessa bakterier behaglig temperatur.
 
Metanoxidation på olika djup i ett metanoxidationsskikt

Metanoxidationen är en process som är beroende av syre. Om andra omgivningsfaktorer är goda blir metanoxidationen som störst där luftens syrgas möter uppträngande metan. Övriga faktorer som ska vara bra är att det ska vara ett substrat som bakterierna kan sitta på och få god kontakt med omgivande gaser. Substratet ska också hålla fuktigheten tillräckligt hög så att inte bakteriefilmen torkar ut. Substratet ska också vara så luckert att luft kan tränga ner och möta den uppträngande gasen.

Metanoxidation är, liksom många biologiska processer, beroende av temperatur. Vid optimala förhållanden i övrigt stiger oxidationsgraden starkt mellan 5 och 15 ºC. Vid sämre förhållanden behövs högre temperaturer för att öka oxidationsgraden.

Mer om enzymprocessen »»

Mer om temperaturpåverkan »»