sugtömningsloggaLänkbild Länk till Gas på deponi Länk till konstruktion Länk till ansvar Länk till finansiering

 

Metanoxidation på hela deponiytan

En metanoxidationsanläggning kan utgöras av hela deponiytan. Detta förutsätter att man har god tillgång till ett material för täckning som är lämpligt för metanoxidation. Materialet ska främst ge en god fördelning av gasflödet genom täckskiktet. Genom att en större yta utnyttjas krävs inte lika stor effektivitet hos materialet som när oxidationen ska göras på mindre yta.

'

Metanoxidationsfilter på hela deponiytan