sugtömningsloggaLänkbild Länk till Gas på deponi Länk till konstruktion Länk till ansvar Länk till finansiering

 

Enheter och omräkning

Synonyma begrepp

Omräkning av tryck och koncentration av gaser

På internet finns förstås mer hjälp för omräkning:

Metanflöde

Metanflödet mäts som mängd metan över tid och anges ofta per ytenhet. Vanliga enheter är m³ metan/timme eller mg metan/sekund och m².

 

Tillbaks till mätning »»