sugtömningsloggaLänkbild Länk till Gas på deponi Länk till konstruktion Länk till ansvar Länk till finansiering

 

Beräkna och mäta metan på en deponi

För att på ett effektivt sätt kunna ta hand om metanet på en deponi behöver man veta hur mycket metan som bildas och hur det rör sig på deponin. Hela deponins utsläppta metanmängder kommer sannolikt inte att röra sig igenom det planerade metanoxidationsfönstret eller det utlagda täckskiktet (bio-cover) om inte deponins bildade gas kan styras.
Efter att man byggt en anläggning behöver man också kunna kontrollera hur bra den fungerar. Mer om utvärdering av effektiviteten »»

Mätmetoder

Det finns kvalitativa och kvantitativa metoder för att mäta metan på deponin. De kvalitativa metoderna visar i princip bara om det finns metan eller inte och kan användas för kartläggning av flödesvägar för metangasavgången. De kvantitativa metoderna ger besked om hur stora metanavgångarna är.

Beräkning

Förutom gasbildningen behöver man beräkna metanoxidationskapacitet och vilka möjligheter man har att styra gasens flöden på deponin.