sugtömningsloggaLänkbild Länk till Gas på deponi Länk till konstruktion Länk till ansvar Länk till finansiering

 

Hur finansieras en metanoxidationsanläggningar

Att bygga ett metanoxidationsfilter innebär en kostnad för deponiägaren. Hur stor kostnaden blir beror på de lokala förutsättningarna. Hur stora intäkterna blir kan vara svårare att beräkna. Det finns i alla fall två kalkyleringsbara intäkter, nämligen minskad klimatpåverkan och minskade olycksrisker.

Klimatvinst

Metan är en stark klimatgas och ett minskat utsläpp är önskvärt. Något pris på utsläppt kilo metan finns inte men det går att räkna om utifrån priset på koldioxidutsläppen. Metan räknas numera som 32 gånger så potent som koldioxid. Metanoxidationen ger utsläpp av koldioxid i stället för metan så vi får i stället använda omräkningsfaktorn 32. Priset för utsläppt är idag satt till 1 kr per kilo i "koldioxidskatt" vilket skulle motsvara 32 kr per kg utsläppt metan. En liten deponi släpper årligen ut i storleksordningen 1 ton metan. Kan man oxidera allt har man en årlig intäkt på 32 000 kr.

Kostnaden för alternativa sätt att minska koldioxidutsläppen varierar stort. Billigast är biogasproduktion som ofta ligger under en krona per kilo reducerad koldioxid. Då denna åtgärd inte är tillräcklig måste dyrare åtgärder göras och kostnaderna kan ofta hamna på 5 till 10 kr/kg. Om alternativkostnaden är 5 kr/kg finns det 160 000 per år att tjäna på att oxidera allt metanet.

Räddat människoliv

Vinsten med att minimera risken för gasolyckor beror på hur många som kan drabbas. När bebyggelse kryper närmare deponin ökar sannolikheten för en olycka. Det finns dock litet underlag för beräkning av dessa sannolikheter. Värdet av ett människoliv har beräknats i andra sammanhang. Vägverket har länge kalkylerat med kostnaden för människoliv som underlag för säkerhetsförbättrande åtgärder. 1997 låg deras kalkylvärde för ett människoliv på 12 miljoner kronor.