sugtömningsloggaLänkbild Länk till Gas på deponi Länk till konstruktion Länk till ansvar Länk till finansiering

 

Ansvarsfrågor

Deponiägaren har det största ansvaret för de skador som deponin orsakar. En viktig fråga att hantera i det sammanhanget är gassäkerheten på deponin.

Klimatansvar

Med tiden minskar utvinningen av gas på en deponi. När investeringar behöver göras kommer förr eller senare tidpunkten då investeringen inte bärs av de beräknade intäkterna, inte ens när man räknar in vinsterna av de minskade utsläppen av växthusgaser som förbränning av metan innebär. För att behålla metanreduktionen är det då motiverat med en metanoxidationsanläggning.

Bebyggelsetryck

När samhällen expanderar finns ofta önskemål om att bebygga nära en gammal deponi. Då kan gassäkerhetsfrågor vara ett skäl till att utnyttja ett metanoxidationsfilter för att minska risken för ansamling av explosiv gas.