sugtömningsloggaLänkbild Länk till Gas på deponi Länk till konstruktion Länk till ansvar Länk till finansiering

 

Uppbyggnaden av ett metanoxidationsskikt

Metanoxidationen är en bakteriell process så det viktigaste målet vid konstruktionen av ett metanoxidationsfilter är att se till att bakterierna får en miljö där de trivs och att de får en bra tillförsel av metan att arbeta med. Vilka material som man kan arbeta med bestäms sedan till en stor del av vad som finns tillgängligt lokalt, transportkostnaden blir lätt betungande och kan man använda material som finns i överskott förändras ekonomin väsentligt i projektet.Princip för ett metanoxidationsskikt

Bilden ovan visar uppbyggnaden av de metanoxidationsfönster som anlagts på Klintholms deponi. Några saker som är viktiga att tänka på vid konstruktion och anläggande av ett metanoxidationsskikt har vi listat här nedan:

Styr in gasen i materialet

Gasen ska passera så väl fördelat som möjligt genom filtermaterialet. Ett gasfördelningsskikt är därför vanligt under filtret. Det är då viktigt att filtermaterialet tätar mot kanterna ordentligt så att det inte finns några "skorstenar" där gasen kan strömma ut fritt.

Mer om gasflöde i deponier »»

 

Strukturen

Materialet ska ha en lämplig struktur där den den uppåtströmmande gasen kan möta nedåtinblandad luft i en bakterievänlig omgivning.

Konstruktionsfas

Platta inte till

Varför installera metanoxidationsskikt »»