sugtömningsloggaLänkbild Länk till Gas på deponi Länk till konstruktion Länk till ansvar Länk till finansiering

 

Vatten och luft viktigt för bakterierna

För att bakterierna ska få en miljö där de trivs behöver man se till att vattentillgång finns och att temperaturen är tillräckligt hög.

Vattentillgång

Oxidationsbakterierna får inte torka ut för då går de in i viloläge och gör inget bra jobb. Materialet de ska sitta på bör alltså ha god förmåga att hålla kvar nederbördsvattnet. En långvarig torka kan minska effektiviteten och det kan vara bra om det finns möjlighet att vattna filtren. Mer om hydraulisk konduktivitet »»

Temperatur

Metanoxidationen fungerar bäst när temperaturen är minst 10 ºC. Den uppströmmande deponigasen har ett värmeinnehåll som är större än omgivningen vilket är gynnsamt. Visst värmetillskott kan erhållas om filtermaterialet är nedbrytningsbart och om det är svart och därmed absorberar solstrålar.

Temperaturens betydelse för oxidationsgraden