sugtömningsloggaLänkbild Länk till Gas på deponi Länk till konstruktion Länk till ansvar Länk till finansiering

 

Metanoxidationsanläggning vid sidan av deponin

Denna typ av anläggning är den enda som inte är passiv. Här måste gasen pumpas till behandlingsanläggningen. Oxidationsprocessen kan därmed göras effektivare genom att gasflödet styrs noggrant och lämplig luftinblandning kan ske.

 

Metanoxidationsfilter vid sidan av deponin