sugtömningsloggaLänkbild Länk till Gas på deponi Länk till konstruktion Länk till ansvar Länk till finansiering

 

På vilka grunder bör vi installera metanoxidationsanläggningar?

Som alternativ till gasuppsamlingsanläggning.

Vid Klintholm i Danmark fanns det en osäkerhet om hur mycket gas det deponerade organiska materialet skulle ge, en del av det organiska materialet är ursorterat. Om den förväntade metanhalten skulle vara låg ville man inte bygga in sig i en teknisk uppsamlingsslösning med förbränning/fackling. Klintholm I/S, Danmark.

Utnyttja ett restmaterial

Som alternativ för att utnyttja ett restmaterial med låg vikt som gasavledningssystem för att förväntade sättningar i deponin inte ska inverkar på gasavledningens funktion över tid och därmed kan detta ge en minskad risk för bristningar i tätskiktet (plastmembran). Nolängens deponi, Bengtsfors.

Vid användning av plastduk som tätskikt

Som ett godtagbart utförande för att uppfylla ställda krav i tillstånd på metanoxidation i skyddsskiktet trots användning av plastduk som tätskikt. Dragmossens äldre deponi, Älvkarleby

Öka gassäkerheten

I detta sammanhang vill vi också belysa möjligheten att nyttja metanoxidationsanläggning som en förmodad lämplig åtgärd för att öka gassäkerheten på deponin och därmed minska möjligheten till migration av gasspridning i marklager vid sluttäckning. Detta har inte praktiserats ännu men med utgångspunkten att gasen kan styras till filter passivt bör detta kunna motsvara en säkerhetnivå liknande den som en traditionell gasuppsamlingsanläggning ger.

Viktiga frågeställningar
  1. På vilka grunder bör vi installera metanoxidationsanläggningar? Svar »»
  2. Vilka mätningar och undersökningar behövs inför anläggning? Svar »»
  3. Hur ska drift och övervakning ske? Svar »»
  4. Vilken metanoxidationskapacitet kan vi förvänta oss av en fullskalig metanoxidationsanläggning? Svar »»

Tillbaka »»