sugtömningsloggaLänkbild Länk till Gas på deponi Länk till konstruktion Länk till ansvar Länk till finansiering

 

Vilka mätningar och undersökningar behövs inför anläggning?

Hur ska drift och övervakning ske?

FTIR och isotopmetod i spårgas

Fältundersökning med FTIR och isotopmetod i spårgas, utfördes vid Klintholm. Klinthoms metanoxidationsanläggning kommer att utvärderas inom ramen för forskning och upprepade fältmätningar kommer att utföras under ett par år. Noterbart är att hittills har de valda fältmetoderna gett god noggrannhet och avvikelserna mellan mätningarna är mindre än 10 %. Detta innebär att metoden är erfarenhetsmässigt möjlig att utnyttja för enstaka mätning på deponins gaspotential/gasbildning till en hyfsad kostnad.

Modellberäkning

Inför anläggning av metanoxidation på Nolängen utnyttjades modellberäkning för dimensionering. I dagsläget finns mer en avsikt att genom mätning av rågasen i fält söka uppskatta det aktuella gasflödet till varje metanoxidationsfilter samt utvärdera eventuella skillnader i drift för de valda materialkvaliteterna. Aktuell tillsynsmyndighet har hittills fokuserat på mätning av metangashalt. Man vill mäta minskningen av utsläppta metanmängder genom mätning på filterytan men ingen metod är vald. Utvärderingen ska vara färdig våren 2011.

Rutiner för ett mer långvarigt skydd

Enligt deponeringsförordningen finns krav på kontroll av deponier under minst 30 år efter avslutandet. Dessa krav kan tydas så att verksamhetsägaren har ett ansvar att verifiera att innestängd gas verkligen tar sig ut på ett säkert sätt, för att minska risken av personolyckor. Erfarenheter i utformning av rutiner för ett mer långvarigt skydd och kontroll görs för närvarande i Jönköpings kommun.

Viktiga frågeställningar
  1. På vilka grunder bör vi installera metanoxidationsanläggningar? Svar »»
  2. Vilka mätningar och undersökningar behövs inför anläggning? Svar »»
  3. Hur ska drift och övervakning ske? Svar »»
  4. Vilken metanoxidationskapacitet kan vi förvänta oss av en fullskalig metanoxidationsanläggning? Svar »»

Tillbaka »»